Metodické kabinety pro DVPP
v Karlovarském kraji

Počet zobrazených článků: 12 (z celkem 12 nalezených)

Papírové pomůcky při výuce dějepisu v 21. století

Autorka: Monika Bladská

Vývoj lidstva jde obrovskou rychlostí kupředu. Tyto změny si uvědomujeme právě my, dějepisáři, kteří během svých hodin představujeme společnost jako neustále se měnící a rozvíjející.


| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 30. 07. 2014 | 1523 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

Potřebujeme ještě při výuce zeměpisu atlasy?

Autor: Vít Dvořák

Ač se zdá, že se postupně blíží konec používání atlasů při výuce, stále v nich nacházíme velký potenciál.


| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 24. 06. 2014 | 2145 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 2,67 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5

Výuka tématu druhé světové války pomocí příkladů z regionálních dějin

Autor: Vladimír Bružeňák

Téma novodobých dějin 20. století někdy činí při výuce dějepisu problémy, zejména vzhledem k jejich obsáhlosti, složitosti či politickému zabarvení. Při výuce této látky bývá pro žáky zajímavým srovnáním a možností, jak jim tyto dějiny přiblížit, využití příkladů z regionálních dějin.


| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 14. 02. 2014 | 1687 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Křišťálová noc na Sokolovsku aneb příklad využití dobových fotografií pro výuku problematických kapitol z dějin 20. století

Autor: Vladimír Rozhon

Holocaust zaujímá jedno z předních míst ohledně celé řady problematických kapitol dějin 20. století. Nelze jej opominout, ale vzhledem k hloubce tragédie, jež je s ním spojena, je to kapitola, která mnohým činí přirozeně problémy. Následující řádky nabízejí jednu z možností, jak propojit regionální dějiny s těmi "velkými" a jak tuto problematickou kapitolu pojmou z trochu jiného pohledu.


| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 24. 10. 2013 | 1444 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,43 / Počet hlasů: 7] 1 2 3 4 5

Jak zapojit vývoj poznávání vesmíru do výuky

Autor: Vladimír Rozhon

Zdánlivě úzce specializované téma v sobě nese úžasné možnosti mezipředmětových vztahů, po nichž moderní školství stále volá a na něž se v běžném provozu stále nedostává prostoru. Nicméně, najde-li se potřebný čas či domluví-li se kolegové mezi sebou (skvělé jsou projektové dny), tak se nabízí hned několik důvodů, proč využít právě toto téma.


| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 02. 10. 2013 | 1383 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,50 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5

Finanční gramotnost na základní škole

Autor: Milan Šatra

V posledních letech se v české společnosti objevil obrovský problém s finanční negramotností značné části populace. Neznalosti z oblasti finančního světa přivedly řadu jednotlivců i rodin do svízelné finanční situace, v krajním případě až do dluhové pasti. Česká vláda se tento problém snaží řešit různými vzdělávacími aktivitami pro dospělé, ale zcela logicky vznikl požadavek na zahájení základního finančního vzdělávání již na základní škole.


| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 18. 06. 2013 | 1441 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Jak naložit s koncem školního roku aneb Malý průvodce po projektovém dni

Autorka: Jarmila Svobodová

Klasifikace uzavřena, ale školní rok stále neskončil. Jak smysluplně využít čas? Uspořádat to, nač není při běžné výuce čas. Projektový den. Aktivita vybrána.


| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 13. 06. 2013 | 1604 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

Archeoskanzeny a centra experimentální archeologie aneb pravěk a raný středověk promlouvá k dnešku (2. část)

Autor: Jaroslav Staněk

Následující, zdaleka ne úplný přehled center experimentální archeologie může posloužit jako základní orientační nebo motivační prostředek pro kolegy, kteří by uvažovali o zařazení exkurzí do výuky. Zastavím se u objektů, s nimiž mám osobní zkušenost, a které mohu doporučit k možné návštěvě.


| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 03. 05. 2013 | 3025 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Archeoskanzeny a centra experimentální archeologie aneb pravěk a raný středověk promlouvá k dnešku (1. část)

Autor: Jaroslav Staněk

Asi nemusím kolegy dlouze přesvědčovat o tom, že výuka mimo školní lavice je vždy vítaným zpestřením nejen pro žáky. To, co zaručuje živost vyučování mimo školní budovy, je především změna prostředí a dotek s bezprostřednější zkušeností než s tou, s níž přicházejí žáci do kontaktu během většiny školního roku.


| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 03. 05. 2013 | 1478 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Hraný film ve výuce dějepisu

Autor: Jaroslav Staněk

Určeno k výuce dějepisu ve vyšších ročnících gymnázií, vhodné především k zařazení v dějepisném nebo společenskovědním semináři.


| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 22. 03. 2013 | 1512 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

Adaptační kurzy ve škole

Autor: Radek Kváča

Jako příklad dobré praxe může sloužit aktivita umožňující osobnostní a sociální výchovu v průřezovém tématu Člověk a společnost.


| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 20. 02. 2013 | 1532 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Geocaching ve výuce

Autorka: Dana Ančincová

Pro normální smrtelníky slovo neznámé. Pro zasvěcené úžasná zábava. Troufnu si ji nazvat legální drogou, na které jsem  již druhým rokem čím dál víc závislá.


| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 19. 02. 2013 | 3011 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5