Metodické kabinety pro DVPP
v Karlovarském kraji

Jak naložit s koncem školního roku aneb Malý průvodce po projektovém dni

Autorka: Jarmila Svobodová

Klasifikace uzavřena, ale školní rok stále neskončil. Jak smysluplně využít čas? Uspořádat to, nač není při běžné výuce čas. Projektový den. Aktivita vybrána.PlakátPrvní projektový den s cílem propojit studenty celé školy (mezi některými je až desetiletý věkový rozdíl) jsme věnovali Indii. Proč? Důvod je jednoduchý, zapojili jsme se do projektu Adopce na dálku. Pomáháme získat vzdělání indické dívce. Začali jsme, když nastoupila do školy, dnes již navštěvuje kurz připravující budoucí studenty vysokých škol. Jak jinak než prakticky ukázat, že vzdělání není samozřejmost. Téma zvoleno.

ProgramNa realizaci celého dne se podíleli nejstarší studenti, především ze společenskovědního semináře, a absolventi naší školy. Jedině tak se mohou navzájem alespoň trošku poznat. V průběhu roku jsou studenti uzavřeni v určitých vzdělávacích skupinách, kromě myšlenky náležitosti ke stejné škole je nic moc nespojuje. Ale pocit spjatosti s gymnáziem stačil k tomu, aby se do přípravy zapojili i mnozí absolventi. Organizátoři připraveni.

Předpokládám, že právě teď zpozorněli ti z vás, kteří mají zkušenosti s pořádáním celoškolních akcí. Nebojte se, nepřenesli jsme zodpovědnost na studenty a absolventy. Ti zajistili obsahovou náplň jednotlivých aktivit, samozřejmě předcházela konzultace, do některých činností se kolegové dokonce sami zapojili. V každé místnosti, kde projektový den probíhal, byl vždy přítomen alespoň jeden vyučující. Docházku a průběžnou kontrolu studentů zároveň zajišťovali třídní učitelé. Pedagogický dozor zajištěn.

Chceme propojit studenty stejných zájmů, ale různých věkových kategorií. Aktivity tak musejí být pestré a různorodé, stejně jako zájmy našich studentů. Cíl stanoven.

Do jakých činností se mohli studenti zapojit?

Ve velké tělocvičně se střídaly současné studentky s jednou z absolventek v předvádění břišních tanců. Následně se pokoušely roztančit tímto tancem celou tělocvičnu. A dobrovolníků se našlo vždy habaděj. Jak kouzelný pohled skýtá kontrast ladných slečen, které se tanci věnují již několik let, a kluků snažících se je napodobit. Krása, radost z pohybu a veselí propojeny.

Nácvik břišního tance

Kolegyně angličtinářka zasvěcovala v malé tělocvičně do tajů jógy. Kolegové tělocvikáři zase do pravidel hry kriketu. Protažení těla umožněno.

Další aktivity probíhaly uvnitř školy. Ačkoli jedna z nich jen částečně. V učebně výtvarné výchovy malovali studenti mandaly. Následně byl vybrán vítězný návrh. Mezitím někteří naši absolventi před školou připravili síť, pomocí níž bylo možno vítěznou mandalu náležitě zvětšit a se správnými poměry přenést na dlažbu. Výtvarné vyžití nabídnuto.

Před školou

Kam nyní? Když se řekne Indie, mnohým filmovým nadšencům se vybaví Bollywood. Vzhůru do multimediální učebny, tam je již připraven náš absolvent se zájmem o umění a filozofii, který právě dokončil přednášku o kultuře Indie a Bollywoodu v aule. Nyní promítá část filmu z bollywoodské produkce. Tuto část se snažili přítomní studenti nadabovat. Věřte, že se výtečně bavili, neboť jejich invence je nezměrná. Filmová aktivita zrealizována.

I do vážnějších činností bylo možné se zapojit

Studenti společenskovědního semináře vedli diskuse zabývající se problematikou současné indické společnosti. Jak byli někteří z nich překvapeni, když s naprostým přehledem, kultivovaně, s plným respektováním pravidel diskuse, ale především s porozuměním i velmi složitým tématům jim oponoval primán. A okamžitě si jej zapamatovali, už jej nikdy nepřehlédli, ačkoli tehdy patřil mezi nejdrobnější studenty. Vyjádření vlastních myšlenek dovoleno a vítáno.

Diskusní setkání

Když se řekne Indie, nesmí chybět čajovna, kde se připravuje lahodný nápoj tradičním způsobem (pouze čaj) a podává se typické indické jídlo, které doma připravila absolventka tančící v době jeho podávání v tělocvičně břišní tance. Atmosféru místnosti posílila nejen vhodná výzdoba, na níž se podílela další z absolventek v sárí, která čaj připravovala a čajovnu vedla, ale i výroba tradičního tetování hennou. Nakonec se sem přeneslo i čtení indické literatury z vedlejší učebny. Relaxace s kulturním akcentem zajištěna.

Čajovna

Velkou výzvou pro mnohé studenty byl šachový turnaj. Nejvyšší metou pak snaha zdolat téměř neporazitelného kolegu matikáře. Jak šťastně odcházeli ti, jimž se podařilo skončit remízou.

Kdo se chtěl poprat spíše se sebou, mohl využít připravených kvízů, křížovek, doplňovaček, vše sjednoceno indickou tematikou. Využití a prohloubení znalostí podporováno.

Studenti, kteří si chtěli odnést nejen zážitky, ale i nové informace mohli navštívit připravené přednášky o objevování Indie, o její kultuře a již zmíněném Bollywoodu. Pokud by i to bylo málo, mohli zhlédnout dokumentární filmy o náboženství Indie. Film o Indii v hindu s anglickými titulky byl určen spíše pro jazykově zdatnější studenty. Získávání nových informací žádoucí.

Připravili jsme i činnosti přímo spojené s naší adoptovanou Indkou. Dokumentární pořad o její škole natočený přímo touto organizací pro Charitu Praha, jež nám adopci zprostředkovala. Dále pak psaní dopisů v angličtině samotné Preethi. I její dopisy dostáváme s anglickým překladem. S touto aktivitou pravidelně pomáhají vyučující angličtiny. Komunikace s Preethi zprostředkována.

Průřez Dnem Indie

 Za jednotlivé aktivity, jichž se studenti účastnili, získávali "rupie". Kontrola zapojení studentů vyřešena.

Půjdeme do toho znovu?

Ohlasy na nástěnce určené reakcím na Den Indie byly vesměs pozitivní, proto následoval rok poté Den Afriky. A je tu zas ... otázka: Proč zrovna Afriky? I zde probíhá Adopce na dálku. Kolegyně takto přišla ke dvěma dětem, klukovi z Indie a holčičce z Ugandy. A bylo rozhodnuto.

Loňský rok byl poněkud jiný. Základní myšlenku jsme přenesli do názvu projektového dne. Studenti studentům. Jsme gymnázium, předpokládá se tudíž, že naši studenti budou pokračovat ve svém vzdělání na vysokých školách. Téma se nabízí samo. A protože "dobří holubi se vracejí", oslovení absolventi našeho gymnázia a současně studenti vysokých škol velmi ochotně přijali naši výzvu, aby si připravili aktivity související s jejich studiem a zároveň informace o své škole. 

Každý prezentaci uchopil jinak, tak vznikla velmi pestrá paleta aktivit pro naše stávající studenty, zapojili se do několika fiktivních soudních přelíčení, zkoušeli si aktivity z forenzní psychologie, vraceli se zpět do první třídy, snažili se vcítit do role nevidomého, dozvěděli se zajímavosti z lékařské praxe, nahlédli pod pokličku sociálních věd. Ani techniky jsme neošidili, zábavná matematika, logické hádanky, šifrování pod vedením studenta matematicko fyzikální fakulty, doplněné informacemi, které si studenti třetího ročníku přivezli z týdně vědy a techniky.

Určitě si dokážete představit naši radost z úspěšných absolventů, kteří se plně věnují současným studentům. Doprovodné aktivity organizovali stávající studenti pro své spolužáky – hudební vystoupení v aule, taneční v tělocvičně, turnaje v deskových hrách, v sudoku, piškvorkách, Tabu, Ekopolis... Navázání kontaktů, prezentace absolventů, zapojení studentů a pocit kontinuity – vše úspěšné.

Podobnost tohoto článku se základní ekonomickou otázkou je čistě náhodná. Ačkoli ... při plánování  Dne Indie jsme ji museli zákonitě zodpovědět:

  • Co? Projektový den, který žákům nabídne zážitek, něco nového. Navíc umožní poznat se lépe napříč třídami.
  • Jak? Volnějšími aktivitami s využitím různých prostor školy i prostranství kolem ní. S minimálními náklady. Především však se zapojením studentů samých (včetně absolventů) do organizace celé akce.
  • Pro koho? Pro námi přesycené studenty těsně před koncem školního roku.

Takto si představuji smysluplně strávený den mezi uzavřením klasifikace a vysvědčením. Cíl projektových dní splněn.

Den Afriky

Pokud článek oslovil byť jediného z vás a vy jste se rozhodli zpestřit žákům konec školního roku, splnil svůj účel i on.| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 13. 06. 2013 | 1636 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5