Metodické kabinety pro DVPP
v Karlovarském kraji

Tablet jako nástroj pro učitele

Autor: Miroslav Kucián

Zařízení, které tu není od toho, aby plně nahradilo počítače. Ale aby je doplnilo, případně rozšířilo jejich možnosti.V současné době je v plném proudu moderní vlna tabletů. Naskýtá se otázka: může učitel tato zařízení využít pro svou práci, nebo to jsou jen hračky pro děti, které nemají ve škole co dělat? K čemu takové zařízení použít? Jaké má výhody oproti notebooku nebo stolnímu PC? Pokusím se odpovědět na tyto otázky u tabletů se systémem Android, i když většinu poznatků lze použít i na ostatních dostupných platformách.

Tablet tu není od toho, aby plně nahradil počítače, ale aby je doplnil, případně rozšířil jejich možnosti. Pro jaké činnosti tedy učitel tablet použije:

  • pro přípravu materiálů pro výuku
  • pro práci přímo ve třídě v hodině
  • pro zápis klasifikace
  • pro pořizování záznamů ze školních akcí
  • pro kontrolu odevzdaných úkolů
  • pro komunikaci s žáky i rodiči

Postupně si ukážeme možnosti využití tabletu v těchto jednotlivých činnostech.

Příprava na výuku

Pomocí tabletu, který je většinou vybaven kamerou a fotoaparátem, si můžeme připravit fotografie výukových materiálů, případně natočit video, které budeme chtít použít při výuce. K uložení a prohlížení těchto materiálů nám poslouží základní programy, které bývají nainstalovány už při koupi tabletu. Jsou jimi programy Fotky a Galerie.

Tablet v rukou učitele

Oba tyto programy nám umožňují vytvořený obsah sdílet (třeba s žáky nebo kolegy) a ukládat do cloudu (primárně Google Drive, ale na Androidu funguje i platformně nezávislý Dropbox a OneDrive od Microsoftu). To je vlastně jedna z hlavních pomůcek ve využívání těchto moderních nástrojů, že ve velkém využívají prostor na internetu k ukládání a sdílení obsahu. Já používám ve velké míře Google Drive (disk Google), kde je k dispozici spolu s e-mailem 25 GB prostoru zdarma. V poslední době jsem objevil i možnosti již jmenovaného Dropboxu, kde se můžete díky různým bonusových aktivitám dostat až k prostoru 50 GB zdarma. Nasdílení obsahu v těchto službách je velmi rychlé a jednoduché. U Google Drive navíc provázáno s dalšími službami poskytovatele.

Tablet v rukou učitele

Další možností, jak použít tablet pro přípravu, je tvorba myšlenkových map například v programu MindMeister. Tento program umožňuje vytvořené mapy promítat postupně, jak myšlenky přicházely.

Tablet v rukou učitele

Jiný program použitelný při přípravě na hodinu je Quickoffice, který reprezentuje kancelářské aplikace Googlu. V tomto programu můžeme vytvářet texty, tabulky a prezentace. Hotové dokumenty se ukládají v Google Disku nebo v tabletu.

Tablet v rukou učitele

Použití při výuce

Při výuce můžeme tablet použít jako náhradu interaktivní tabule. Na výběr máme ze dvou alternativ. První možnost je v prezentování materiálů, které mám nahrané a vytvořené v tabletu, nebo lze pomocí tabletu ovládat počítač připojený k projektoru.

Pokud chceme prezentovat přímo plochu tabletu, potřebujeme vytvořit jeho připojení k projektoru nebo televizi. Některé tablety mají přímo výstup pro HDMI kabel. Touto možností však ztrácíme mobilitu zařízeni, která je hlavní výhodou tabletu. Můžeme si pořídit speciální zařízení k připojení tabletu k projektoru, zde je třeba si uvědomit, že jednotlivé značky nemusí být kompatibilní mezi sebou. Po připojení můžeme prezentovat práce uložené v tabletu nebo v cloudu, případně použít některou z výukových aplikací připravených pro tablety a podáváním tabletu žákům dosáhnout interaktivity ve třídě.

Tablet v rukou učitele

Druhou možností, jak vytvořit z tabletu interaktivní tabuli, je připojit jej k obrazovce počítače. Na to je možné využít program Splashtop Whiteboard. Ten umožňuje na dálku ovládat počítač pomocí dotykového tabletu. V kombinaci s projektorem získáváme interaktivní tabuli, jejíž ovládání cestuje po třídě. Máme k dispozici pera, razítka i zvýrazňovače. Pokud potřebujeme ukázat jen část obrazovky je k dispozici clona, kterou můžeme zároveň posunovat v horizontálním i vertikálním směru.

Tablet v rukou učitele

Další aplikace, kterou může použít učitel při výuce, je Google Keep. Slouží k psaní rychlých poznámek, ukládání aktuálních fotografií a zaznamenávání zvukových poznámek. Ty jsou automaticky ukládány do cloudu a jsou přístupné pod vlastním účtem i na počítači. Učitel si na tabletu může během hodiny dělat poznámky, které vyřeší později. Program používám v učebně, kde není interaktivní tabule a nejvíce oceňuji, že nemusím pokaždé, když potřebuji něco zvýraznit, napsat nebo přejít na další stránku prezentace, přebíhat k počítači, ale mohu vše ovládat pomocí tabletu.

Tablet v rukou učitele

Další program vhodný pro učitele při výuce je Skitch. Zde můžeme vytvářet snímky map, fotek, internetových stránek a vlastních obrázků a ty dále upravovat pomocí šipek, zvýrazňovače, čar a různých grafických objektů.

Zápis klasifikace

Pokud škola používá systém klasifikace a zápisu do třídní knihy, který je přístupný přes webové stránky, nic nebrání učiteli, aby v tomto systému přes tablet zapisoval.

Tablet v rukou učitele

Pořizování záznamů ze školních akcí

Tablety ve většině případů disponují fotoaparátem, který lze použít i jako kameru. Pořízené fotografie i videa jde velmi rychle a jednoduše nasdílet pomocí různých internetových služeb a sociálních sítí, kde můžeme s materiály dále pracovat.

Kontrola odevzdaných úkolů

Pokud požíváme cloudovou službu Google Disk nebo systém Moodle pro odevzdávání úkolů žáky, můžeme kontrolu těchto úkolů provádět i na tabletu v době, kdy mít u sebe notebook není příliš pohodlné a praktické (například při dohledu na chodbě). U odevzdaných souborů v systému Moodle může být problém s některými typy formátů dokumentů. V takovém případě je potřeba si najít program, který tyto typy souborů otevře.

Závěr

Tablet může být velmi dobrým pomocníkem učitele jak v přípravě na hodinu nebo při práci ve vyučovací hodině, tak i v činnostech, které následují po skončení hodiny. Tablet nenahradí plně funkci stolního počítače nebo notebooku, ale může tato zařízení úspěšně doplnit a zefektivnit práci učitele. Při pořizování zařízení do školy je potřeba zohlednit, k jakým činnostem chceme tablety používat. Rozhodně se do škol nevyplatí kupovat nejlevnější zařízení, protože to by díky své rychlosti učitele spíš zdržovalo, než mu bylo k užitku. Podobné také vlastním a ve většině zde popsaných příkladů bych jej nepoužil.

Další nápady na použití  najdeme na stránkách "Google EDU Group Česká republika" - http://www.gegcr.cz/2014/01/tablet-v-rukou-ucitele-aneb-ucitel-ve.html.

Pokud bychom se chtěli inspirovat v zahraničí, můžeme se podívat na stránky projektu "Google for Education" -  http://www.google.com/edu/tablets/  - kde můžeme najít spoustu zajímavých aplikací.| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 27. 03. 2014 | 2399 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 9] 1 2 3 4 5