Metodické kabinety pro DVPP
v Karlovarském kraji

Využití Moodle na 1. stupni ZŠ

Autorka: Hana Kuciánová

Rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí,  mohou být pomocí třídního webu v MOODLE  dobře informováni o dění ve třídě.Tento Open Source produkt nemusí být nutně využíván jako výhradně  on-line výukové prostředí.  Jednotlivé kurzy v MOODLE lze s úspěchem využít i tam, kde žáci do kurzů zatím nejsou schopni sami vstoupit, poněvadž k tomu nemají potřebné dovednosti. Mám na mysli ty nejmenší a nejmladší účastníky systému vzdělávání – žáky prvního stupně základní školy.

Kurzy však navštěvují s velmi kladnou odezvou jejich rodiče. Ne, že by se zde vzdělávali, ale získávají tak cenné informace, které se týkají života jejich dětí ve škole. Kurz má pak charakter nikoliv vzdělávací ale informační, funguje jako třídní web.

Moodle - třídní web

Jediné, v čem jsem spatřovala trochu problém, když jsem třídní web zakládala, bylo přihlašování se do kurzu. Aby si rodiče nemuseli zakládat své vlastní účty, vyřešila jsem to tak, že jsem založila emailovou skupinu na Google Groups, do které se rodiče přihlásili svým emailem, a přes tuto skupinu jim jsou posílány zprávy z webu. Také jsou pod tímto skupinovým emailem Google Groups zaregistrováni do kurzu s jednoduchým přihlašovacím jménem i heslem, což výrazně ulehčilo jejich přístup do třídního webu bez toho, aniž by měli potíže se zapamatováním svých údajů.

Na třídním webu rodiče mohou získat informace o zadání domácích úkolů, což nejvíce kvitují rodiče prvňáčků a druháčků. Ti malí si domácí úkoly buď sami vůbec nezaznamenají, protože ještě neumí psát, nebo si je zapíší jen s částečnou informací o domácím úkolu či zcela nesprávně. S využitím třídního webu pak třídní učitelka nemusí složitě dohledávat a kontrolovat, jak si dítě úkol zapsalo, protože ví, že rodiče potřebnou informaci naleznou na třídním webu. Osobně mám s tímto velmi dobrou zkušenost, rodiče třídní web pravidelně navštěvují a zadání domácích úkolů je rozhodně jednou z nejprohlíženějších částí třídního webu.

Třídní web - úkoly

Další, o co se mnoho rodičů zajímá a co jim žáček prvního stupně jen obtížně sám relevantně sdělí, je probírané učivo.Třídní učitel vypíše probírané učivo v jednotlivých předmětech, ve kterém pracovním sešitě či učebnici se pracovalo, což oceňují nejen rodiče, kteří se chtějí zapojit do vzdělávacího procesu vzornou domácí přípravou, ale také ti, jejichž děti zrovna ve škole chybí. Mají tak skvělý přehled o tom, co se zrovna ve škole probírá a co mají se svým dítětem dodělávat. Nemusí běhat do školy pro úkoly, brát si kvůli tomu volno z práce nebo jinak přeorganizovávat svůj denní režim.

Třídní web - probírané učivo

Poskytování těchto informací prostřednictvím třídního webu se mi velmi osvědčilo právě proto, že rodiče nemuseli složitě zjišťovat nebo obvolávat ostatní kvůli tomu, aby zjistili, co se děti ve škole učily a o co přišly. Navíc se nemocní žáci mohou doučovat paralelně se třídou, nemusejí později dohánět chybějící učivo najednou.

Neméně významné jsou informace o výsledcích školních soutěží, projektů a fotografie úspěšných dětí, na které mohou být jejich rodiče právem pyšní. K tomu se vztahuje využití bloku nazvaného FOTOALBA. Jsou zde vloženy popisy alb, která odkazují na webová úložiště, kde si rodiče mohou prohlédnout záznamy z různých akcí a aktivit své třídy. Osobně využívám a sdílím se svými rodiči třídní fotografie na webových albech společnosti Google.

Významným informačním pomocníkem je KALENDÁŘ, kde rodiče velmi rychle získají přehled o plánovaných akcích třídy. Mají-li děti na konkrétní den plánovanou nějakou aktivitu, je tento den v kalendáři v růžovém obdélníčku. Rodiče si jednoduše najedou myší na datum, které je zabarvené, v bublince se jim okamžitě objeví, co v konkrétní den má jejich třída za akci. Osobně vkládám kalendář školy, např. prázdniny nebo ředitelské volno. Dále třídní akce jako návštěva divadla, galerie, knihovny, školní představení, plánované projekty i s jejich časovým rozložením. Rodiče si tak lépe mohou s dětmi plánovat třeba návštěvu lékaře.

Skvělým pomocníkem pro  rychlé informování rodičů, zasílání důležitých zpráv a komunikaci mezi třídním učitelem a rodiči jsou NOVINKY, které fungují na principu hromadné korespondence. Učitel do nich vypíše důležitou zprávu, kterou rodiče během 30 minut obdrží. To je čas, který umožňuje učiteli případnou úpravu vložené zprávy. Zde má rovněž možnost zaslat Novinku ihned emailem, přijde však o možnost dodatečné úpravy. Výhodu spatřuji zejména v rychlosti doručení zprávy.

Informace pro rodiče - Novinky

Na web lze vkládat také užitečné odkazy (adopce na dálku, charitativní akce školy …),  odkaz např. na vyúčtování třídního fondu. (Ten  vedu v exelovském dokumentu uloženém na Google Disku, podmíněně naformátovaném tak, aby veškeré záznamy Excel přepočítával). Rodiče pak mají skvělý přehled o pohybu svých vložených finančních prostředků, odkaz na textový dokument nebo zápisy a informace z třídních schůzek.

Informace o třídním fondu

Fungující třídní web je v neposlední řadě také motivací rodičů k činnosti a větší spolupráci se školou. Když například třídní učitel připraví pro své žáky projekt, do kterého potřebuje různé potřeby a zveřejní na webu přispivatele do projektu, většinou se najdou i další rodiče, kteří se zapojí, čímž se nakonec podaří zainteresovat do dění třídy kolem 80 % rodičů.

Pro tvůrce třídního webu vedení a pravidelná aktualizace informací znamená každodenní práci a čas strávený jejich zveřejňováním. Tento čas se mu ale mnohonásobně vrátí. Učitel totiž nemusí opakovaně vypisovat domácí úkoly a zameškanou látku chybějícím žákům (to je obzvlášť v chřipkovém období časově náročná záležitost), popř. oznamovat akce, informace nebo žádosti prostřednictvím žákovské knížky všem svým malým žáčkům. Rodiče pak lze odkázat na třídní web, kde si mohou v klidu domova vše řádně prohlédnout a doplnit, co je třeba. Po mé dvouleté zkušenosti s třídním webem ho mohu všem jen vřele doporučit.| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 28. 01. 2014 | 1734 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5