Metodické kabinety pro DVPP
v Karlovarském kraji

Tematická vycházka z Kostelní přes Vysoký kámen do Kraslic

Autorka: Jana Krejzová

Jistě mi dáte za pravdu, že se žáci lépe naučí a zapamatují něco nového, když si to mohou "osahat" nebo alespoň prohlédnout.Mapa Kraslicka

Zvětšená mapa tematické vycházky s popisky

Kromě laboratorních prací a krátkých vycházek do okolí školy se mi v rámci výuky přírodopisu velmi osvědčilo pořádat tematické vycházky. Jejich příprava je samozřejmě náročná, ale můžeme do její přípravy zapojit i žáky. Dětem řekneme, kde se bude vycházka konat a necháme je vyhledat co nejvíce informací o konkrétních místech. Na vycházku bereme digitální fotoaparát, abychom mohli vše zajímavé zdokumentovat a fotografie využít při následném zpracování exkurze. Velkou výhodou je využití mezipředmětových vztahů, především dějepisu, zeměpisu, ale také matematiky. Podle mapy žáci spočítají délku trasy a odhadnou časovou náročnost vycházky.

Příkladem takové vycházky je vycházka z Kostelní do Kraslic. Je určena žákům 9. ročníku ZŠ, případně žákům gymnázia, kteří už mají znalosti z biologických i geologických věd.Tato vycházka vede přírodním parkem Leopoldovy Hamry a její délka je přibližně 11 km. Putování zahájíme v Kostelní, kam se dopravíme autobusem. Od autobusové zastávky se vydáme směrem ke kostelu sv. Jiljí.

Kost. sv. Jiljí

Pokud chcete poznat také interiér kostela, musíte se předem domluvit s kraslickým farářem. Kostel je zpřístupněný také první neděli v měsíci září, kdy se zde koná tradiční pouť. Na toto setkání přijíždí převážně Němci, kteří v této obci žili. Po válce byli odsunuti, ale na místním hřbitově jsou pochováni jejich předci. Od kostela sejdeme k silnici, po jejíž pravé straně se nachází tři kamenné kříže, na její levé straně roste pámelník poříční. Dále pokračujeme přes cestu po červené značce. Z hlavní silnice odbočíme vlevo. Cestou můžeme pozorovat např. tyto rostliny: řebříček obecný, jetel luční, pryskyřník prudký, vratič obecný. Zaujmou nás také tyto stromy: javor klen, javor mléč, jírovec maďal. Cesta do vrchu nás dovede až k Vysokému kameni, který se tyčí nad okolní krajinou.

Vycházka okolo Kraslicka

Vysoký kámen tvoří asi 300 m dlouhý pás skal vysokých až 30 m. Dříve se zde těžila štípatelná břidlice. Vlastní skalní útvar je vysoký 774 m n. m. a je tvořen mohutnou křemencovou čočkou. Některé skalní plochy jsou pokryty porosty lišejníku zeměpisného a hávnatky psí. V okolí se můžeme občerstvit plody brusnice borůvky. V altánku pod Vysokým kamenem je příjemné posezení, které si můžeme zpříjemnit četbou pověsti od kraslického historika pana Kotěšovce. Naše další putování povede podél skal severním směrem po upravené cestě, které se budeme držet 1,5 km. Podél cesty jsou vytvořené malé vodní nádrže pro obojživelníky, především pro čolky. V místech, kde končí pastviny a začíná napravo od nás les, odbočíme vlevo na lesní cestu. Po prudkém klesání dojdeme ke státní hranici, kde se nachází historický hraniční kámen.  

Hraniční kameny

V době konání pouti v Kostelní je zde otevřen pěší hraniční přechod do Erlbachu. V tomto městečku doporučujeme navštívit místní vesnické muzeum.

Vesnické muzeum

Stejnou cestou se vrátíme a budeme pokračovat západním směrem podél lesa k osadě Počátky. V této obci roste invazivní rostlina křídlatka japonská.

Dále půjdeme po silnici směrem na Kraslice. Nepříjemné stoupání nás dovede do lesa, kde narazíme na červenou turistickou značku. Odbočíme na lesní cestu vlevo a můžeme sledovat lesní ekosystém. Z hub jsou to například pýchavka obecná, muchomůrka červená, šafránka červenožlutá. Nebudeme opouštět červenou značku a lesní cesta nás dovede až na palouky nad Kraslicemi. Je zde velmi pěkný rozhled na Kraslice, Tisovec, Špičák, Sklenský vrch a německou část Krušných hor. Přes Krásnou, kde se můžeme občerstvit, budeme pokračovat do Kraslic. Na hlavní silnici v Kraslicích se dáme vlevo a na první odbočce opět vlevo. Po krátkém stoupání nás překvapí skála s jeskyní, poblíž které se nachází zbytky lehkého opevnění. Putování zakončíme v Kraslicích, odkud je vlakové i autobusové spojení. Trasu je také možné absolvovat na jízdních kolech.

Reliéfy na kostele sv.Jiljí v Kostelní

Reliéfy na kostele sv.Jiljí| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 12. 07. 2013 | 2094 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5