Metodické kabinety pro DVPP
v Karlovarském kraji

Brambory se nepečou jenom v září

Autorka: Iva Kloudová

Brambory, které mám na mysli, se opravdu nepečou pouze v září. Naopak, program Hot Potatoes skýtá mnoho možností, jak "péci" v průběhu celého školního roku. V tomto příspěvku bych se chtěla zaměřit na využití Hot Potatoes ve výuce českého jazyka.Hot PotatoesJe konec školního roku, a jak je mým zvykem, pročítám práce svých žáků, kde hodnotí uplynulý školní rok, co se jim podařilo, k čemu mají výhrady, s čím jsou naopak spokojeni. Několikrát si přečtu, jak se všichni pedagogové domnívají, že právě ten jejich předmět je nejdůležitější ze všech, jak si žáci stále dokola musí vtloukat do hlavy nepřeberné množství informací. Nechci zde obhajovat důležitost českého jazyka, ale i vy jistě uznáte, že specifikem českého jazyka je, že se nelze naučit jednu kapitolu, podat výkon při testu, zapomenout a soustředit se na další oblast. Každý češtinář potřebuje, aby žák uložil informace natrvalo, vždyť jak můžeme ohodnotit jedničkou např. skvělou slohovou práci, nebude-li vynikající i po stránce ortografické? Oblast pravopisu je přesně tou oblastí, kde si žák musí neustále opakovat, procvičovat. Drilu se zkrátka nevyhneme. Horké brambory jsou skvělou možností, jak procvičovat trochu jinak, zajímavěji.

Nejvhodnější "bramborou" pro procvičování pravopisu je podle mého názoru JCloze – doplňovací cvičení. Vytvořila jsem si mnoho variant těchto cvičení, zaměřených na jeden pravopisný jev, a samozřejmě také nejrůznější souhrnná cvičení. Využití je možné v průběhu celého školního roku, nejvíce je "nasazuji" na jeho začátku, kdy je potřebné rychle žákům připomenout, co se již naučili.

Při vytváření doplňovacích cvičení se mi osvědčilo nechat žáky doplnit vždy celé slovo, nikoliv pouze např. ě/ně.  Za rámečkem je v závorce celé slovo – s vynechanou příslušnou hláskou.

Hot Potatoes

Při vytváření procvičovacích úloh se mi přes několikeré překontrolování správnosti zadání podařilo přehlédnout chybu – překlep. Děti záhy zjistily, že nemají šanci doplnit slovo správně, a - naštvaly se. O zpráskaném psu se mluvilo, řešily jej, pak na chybu přišly. (Ponechme stranou, že lze psát zpráskaný i spráskaný – to jsme vyřešili při rozboru cvičení.) Od té doby záměrně vytvářím také cvičení s chybami, žáci mají samozřejmě za úkol je odstranit.

Hot Potatoes

Přiřazovací cvičení – JMatch – jsem využila například při opakování vyjmenovaných slov, kdy jsem chtěla, aby žáci znali také význam jednotlivých slov, viz např. cvičení na zeměpisné názvy.

Hot Potatoes

Další, velmi přitažlivou formou upevňování učiva, je křížovka – JCross.

Hot Potatoes

Takto jsem začínala. Pravopisem, oblastí, kde se drilu zkrátka nezbavíme. Pak přišlo na řadu tvarosloví. Žáci procvičovali druhy slov, kondicionál, mluvnické kategorie.

V prostředí Moodle jsem vytvořila kurz s názvem Syntax, jehož součástí jsou – jak jinak – Horké brambory. Žáci mají k dispozici cvičení na větné členy, druhy vedlejších vět, poměry mezi hlavními větami, na formální a významové syntaktické vztahy. V říjnu začala moje dcera studovat český jazyk na vysoké škole. Nesmírně mě potěšilo, když po měsíci požádala o heslo do kurzu, aby si mohla skladbu i se spolužáky zopakovat.

Využití Hot Potatoes je samozřejmě možné i v literatuře a slohu. Chcete-li, aby si žáci zapamatovali např. autory a jejich díla, není nic snazšího, než vytvořit přiřazovací cvičení.

Ve stylistice lze vytvářet cvičení na základní pojmy, ale je možné procvičit i slohové útvary a slohové postupy.

Hot Potatoes

Využití Hot Potatoes je samozřejmě mnohem širší, toto je jen několik nápadů, jak s programem pracovat. Zářijové pečení brambor jsem zažívala dávno, kdy jsem ještě byla ochotná spát pod stanem a užívat si podzimní romantiky. Nyní preferuji výhody teplé vody, elektřiny a pohodlné postele. Peču však neustále -  cvičení Hot Potatoes není nikdy dost a vůni pečených brambor nahrazuje příjemný pocit, když známkuji testy svých žáků.| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 25. 06. 2013 | 1592 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,60 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5