Metodické kabinety pro DVPP
v Karlovarském kraji

Základní pojmy dělitelnosti s MS Office a interaktivní tabulí

Autorka: Marta Pincová

Úplně základními pojmy z oblasti dělitelnosti jsou: násobek, dělitel, je dělitelné. Pojmy pro nás v podstatě jasné, ale pro dnešní děti téměř "cizojazyčné". Jenomže bez nich se v kapitole "Dělitelnost" neobejdeme.Na objasnění, procvičení a zafixování těchto pojmů jsem si připravila "sbírku" materiálů. Skládá se z pracovních listů vytvořených v MS Office Word, prezentace pracovních listů (MS Office PowerPoint) a malého testu vytvořeného opět v MS Office Word.

První aktivita hodiny spočívá v objasnění základních pojmů - násobek, dělitel, je dělitelné. Vysvětlíme si a zapíše význam jednotlivých pojmů a na příkladu si jejich užití vyzkoušíme. Začínáme příkladem, který napíšeme na tabuli, a žáci mají najít všechny kombinace daných pojmů, které se v něm vyskytují. Všechny možnosti si zapisují do sešitu.

Př: 3 ∙ 5=15

  • 3 je dělitelem čísla 15
  • 5 je dělitelem čísla 15
  • 15 je dělitelné číslem 3
  • 15 je dělitelné číslem 5
  • 15 je násobkem čísla 5
  • 15 je násobkem čísla 3

 Poté si rozdáme pracovní listy zaměřené právě na tyto pojmy. V dokumentu je připraveno 7 pracovních listů, které rozdávám do dvojice. Je možné samozřejmě pracovat i samostatně tj. 1 žák = 1 pracovní list. Tím je každý list ve třídě zastoupen minimálně dvakrát. Žáci mají zhruba v pěti až sedmi minutách splnit zadaný úkol. Obtížnost jednotlivých listů se liší, takže je možné už při rozdávání zohlednit úroveň žáků tak, aby každý uspěl.

Dalším krokem je společná kontrola jednotlivých listů. K rychlé kontrole je určená prezentace pracovních listů. Jednotlivé listy prezentace jsou v podstatě kopiemi pracovních listů. U některých je řešení jednoznačné, některé je možné rozebírat déle.

Ukázka - dělitelnost

První list slouží i k procvičení logické úvahy. Druhý list bude, po doplnění všech možností, obsahovat všechny dělitele čísla v rámečku. Třetí list ukazuje, že pro něj neexistuje jednoznačné řešení a že hledaných dvojic je nekonečně mnoho. Ti šikovní rychle přijdou na to, že pokud do obdélníčku napíší číslo jedna, mohou do kroužku doplnit prakticky cokoliv. Ode mne dostanou pochvalu a poznatek si zobecníme. Na čtvrtém listu bývá oříšek druhý obláček. Žáci ho většinou ignorují a vyplní obláčky řadou násobků čísla osm. Ale vždycky se najde šikula, který je schopný chybu opravit. Pátý list má jednoznačné a jednoduché řešení, je určený právě pro slabší žáky. Šestý list je naopak určený pro ty šikovnější. U tohoto listu můžeme žáky zastavit a chtít po nich, aby věty obrátili, případně vymysleli vlastní. Sedmý list má jednoznačné řešení.

Žáci mohou kontrolovat pouze vizuálně, nebo alternativou může být i to, že všechny listy vytisknu ve zmenšené podobě na jeden list A4 pro všechny žáky a rozdám jim ho v rámci druhého kroku na doplnění a ukázku dalších možností.

Po spuštění prezentace využívám možnost přepínání ukazatele myši a pera. Tuto možnost nabízí, tuším, všechny programy na ovládání interaktivní tabule. Nabízí ji a sama prezentace, ale zkuste něco psát myší. Rozhodně tím zpestříte dětem hodinu.

V závěru zopakujeme jednotlivé pojmy na konkrétních případech. Další hodinu následuje prověrka na pár minut. Text vypadá podobně jako pracovní listy z předchozí hodiny.

Ukázka - dělitelnost

Průměrná známka z této prověrky se pohybuje tak kolem 1,8 až 2. Tato aktivita žáky baví a i ti nejslabší z nich bývají úspěšní, což je pro ně, alespoň na chvíli, motivací pro další práci.

Pracovní materiály ke stažení| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 25. 06. 2013 | 3126 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5