Metodické kabinety pro DVPP
v Karlovarském kraji

Tvorba elektronického herbáře

Autorka: Pavlína Drnovcová

Nedávno jsem uklízela v naší laboratoři na gymnáziu staré herbáře. Našla jsem některé až z roku 1954. Tento herbář má již spíše historickou hodnotu než biologickou, rostlina na něm byla zežloutlá, rozpadlá, inkoust s popisem vybledlý a rostlina se nedala určit.



V dnešní digitální době ztrácejí klasické herbáře rostlin svůj význam. Rostliny si nejsou ve vylisované formě podobné. Skladování herbářových položek, hledání v kvantech kartonů a možnost zpřístupnit sbírku studentům, kdykoliv potřebují, nemusí být snadné, okrádá nás o drahocenný čas a představuje problém. Řešením jsou elektronické herbáře. Poskytují oproti těm papírovým značné výhody – neomezený přístup, menší nároky na prostor, na fotografiích jsou si rostliny více podobné. Dnes již existuje spousta moderních nástrojů, které nám umožňují vytvářet databázi digitálních fotografií – powerpointové prezentace, webové stránky, internetové galerie apod. V tomto článku vám představím jiný nástroj podle mého názoru velmi vhodný pro tvorbu elektronických herbářů či atlasů všech přírodnin. Je jím činnost SLOVNÍK online výukového prostředí LMS MOODLE. Ačkoliv označení "slovník" může být zavádějící, tento nástroj nemusí sloužit jen jako cizojazyčný slovník, slovník pojmů apod., ale právě i jako elektronický herbář či atlas přírodnin.

Co to slovník v Moodle je?

Tato činnost umožňuje účastníkům kurzu vytvářet a průběžně spravovat seznam definic, podobně jako ve slovníku. Hesla lze vyhledávat a zobrazovat v mnoha různých formátech. Slovník navíc nabízí funkci, která automaticky vytvoří odkaz na klíčové heslo, pokud se příslušný termín objeví v kterémkoliv textu celého kurzu. Slovník, i když je řazen mezi moduly činnostní, může sloužit především jako studijní materiál. Nemusí jej vytvářet jen vyučující, ale může vznikat za účasti žáků. Jejich role na tvorbě slovníku může být jednou z kontrolovatelných aktivních forem činnosti. Učitel nastaví různé parametry slovníku: automatické propojování hesel, velikost příloh, zobrazení autora, schvalování položek před zobrazením, komentáře k heslům apod. Do kurzu může být zařazeno několik slovníků. Slovník také umožňuje učitelům přenášet hesla z jednoho slovníku do druhého (hlavního) v rámci jednoho kurzu.

Bioslovník

Vyhledávání ve slovníku

Výhodou slovníku je neomezený přístup pro žáky (kdekoliv a kdykoliv, stačí mít jen připojení na Internet), propojování položek slovníku (například u rostlin propojí různé zástupce z jedné čeledi), snadné vyhledávání, pojmy mohou být doplněny o fotografie (nebo obráceně fotografie o popis). Největší pozitivum spatřuji v tom, že na tvorbě slovníku se mohou podílet přímo žáci. Můžeme jim přispívání do slovníku zadat jako samostatnou nebo skupinovou práci (například každá skupina zpracuje jednu čeleď), či projektovou činnost, která může přímo navazovat na práci v terénu.

Bioslovník

Jedna položka ve slovníku

Slovník je asi moje nejoblíbenější činnost v Moodle, která má podle mého názoru pro biologii zásadní význam. Jelikož se zde nachází velké množství pojmů, které mohou být tímto způsobem žáky zpracovány, zejména v oblasti ekologie, genetiky, geologie, anatomie a dalších. Činnost Slovník může také sloužit jako atlas hub, rostlin, minerálů a hornin, savců apod. Každý žák může do slovníku vložit jeden nebo i více zástupců, o kterých vypíše základní informace a přiloží obrázek.

Činnost Slovník můžete také propojit s činností Anketa, např. pro výběr pojmů apod. Ale o té možná někdy příště. Hodně štěstí při tvorbě slovníků.



| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 21. 05. 2013 | 1713 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5