Využití Excelu v matematice - 1. část

Redaktor: Petr Chlebek <pchlebek(at)gmail.com>, Téma: Sekce matematiky a informatiky, Vydáno dne: 18. 08. 2014


Autorka: Radka Rečníková

Využívání tabulkových procesorů je stále na základních školách trochu opomíjeno. Přitom je to nástroj, který má obrovský potenciál.Jako učitelka informatiky, ale také matematiky, ho mám velice ráda. Ne nadarmo se mu přece říká tabulkový kalkulátor. Chápu, že při současných hodinových dotacích na výuku informatiky je velice těžké zaměřit se na probírání programů hlouběji. Myslím si ale, že v rámci volitelných předmětů může každá škola hodiny informatiky navýšit.

Na naší škole používáme MS Excel, ale stejné využití má na školách Open Source program Calc balíku OpenOffice (nyní už verze Apache OpenOffice) nebo LibreOffice. U nás máme podrobněji zařazenu výuku tabulkového kalkulátoru do 8. ročníku, kdy jsou žáci schopni pochopit trochu složitější vzorce, znají z matematiky řešení rovnic a mohou tedy tyto znalosti využít pro tvorbu výpočetních tabulek.

Protože musí i zde ctít matematická pravidla, tak jim tato výuka slouží zároveň pro upevňování učiva z matematiky. Záleží pak jen na učiteli informatiky, jaké úkoly bude žákům zadávat, jakou matematickou oblast chce podporovat. Žáci mohou například tvořit tabulky na výpočty obvodů a obsahů obrazců, povrchů a objemů těles, Pythagorovy věty apod. – upevňování vzorců. V hodinách informatiky samozřejmě připomínám žákům, kteří si nemohou vybavit správný vzorec, aby si ho vyhledali na internetu (čímž naplňují vzdělávací část "vyhledávání informací"). To, že žák vzorec vyhledá, neznamená, že se matematicky nevzdělává. Vzorec musí také přepsat do programu tak, aby byly výpočty v tabulce správné. Pokud tedy nedodrží logiku zadávání vzorce, pouze nalezený vzorec je mu k ničemu, výpočet správný nebude.

Stejným způsobem lze upevňovat např. i učivo z fyziky (výpočet rychlosti těles, hustoty látek, gravitační síly, …). V rámci tohoto předmětu a zároveň ekonomického uvažování mohou tvořit kombinované tabulky na výpočty spotřeby elektrické energie a cen za spotřebovanou energii (sazbu za 1 kWh si mohou opět najít na internetu) apod. Opět záleží pouze na kreativitě vyučujícího. Před samotnou prací je samozřejmě nutné žákům vysvětlit, jakým způsobem se vzorce tvoří a probrané učivo procvičit. Především je potřeba upozornit na základní pravidla pro tvorbu vzorců v Excelu. 

Pochopení výkladu je možné společně procvičit na krátkých cvičeních např. na interaktivní tabuli. Lze také stejná cvičení zadat formou pracovních listů, nebo jen promítnout na jakékoliv plátno a o správných výsledcích diskutovat.

Ukázky cvičení

Cvičení 1

Excel v matematice

Cvičení 2

Excel v matematice

Cvičení 3

Excel v matematice

Cvičení 4

Excel v matematice

Cvičení 5

Excel v matematice

Cvičení 6

Excel v matematice

Cvičení 7

Excel v matematice

Cvičení 8

Excel v matematice

 Cvičení 9

Excel v matematice

 Praktická úloha

Excel v matematice

Excel v matematice 

 Těchto několik ukázek může sloužit jako inspirace učitelům, kteří chtějí naučit žáky využívat tabulkový procesor nejen pro tvorbu prostých tabulek, ale především jako nástroj, který má obrovský potenciál.

Po pochopení tvorby vzorců pokračujeme základními funkcemi, které můžeme opět využít pro upevnění učiva z dalších předmětů, především funkce SUMA, PRŮMĚR, MAX, MIN. Pokud vidím, že žáci nemají s prací se vzorci a funkcemi problém, zařazuji také výuku logických funkcí KDYŽ, A, NEBO a jednoduché úlohy na jejich procvičení.