Interaktivní tabule na 1. stupni ZŠ aneb Jak na tvorbu interaktivního materiálu

Redaktor: Petr Chlebek <pchlebek(at)gmail.com>, Téma: Sekce 1. stupně ZŠ, Vydáno dne: 25. 03. 2014


Autorka: Hana Kuciánová

Využívání interaktivní tabule doznalo během několika posledních let velkých změn. Začátky práce s tabulí jako s novinkou byly trochu váhavé – sloužila spíše jako projekční plátno. V současné době je její skutečná interaktivita využívána lépe.Programy pro interaktivní tabuli (jak ty výukové, tak ty, které jsou přímo určeny pro přímou tvorbu příprav) nabízejí možnosti jejího efektivního využívání při výuce. Mnozí pedagogové jsou již dnes schopni vytvořit v těchto programech kvalitní výukové materiály. Na rozvoji dovedností v této oblasti se velkou měrou zasloužily projekty z EU, ve kterých pedagogové právě materiály pro interaktivní tabuli tvořili.

Galerie

Jedním z programů pro přímou tvorbu výukových materiálů je program Smart Notebook, jehož možnosti využití si zde popíšeme. První, co nám samotný program Smart Notebook nabízí, jsou Galerie - kulináři by ji nazvali polotovary. Tedy věci, které nám výrazně usnadní přípravu jednotlivých snímků. Sekce Galerie jsou tyto:

Interaktivní tabule

Vkládání textu

Při vkládání textu do jednotlivých stránek Smart notebooku máme několik možností, jak textový rámec vložit. Velmi záleží na tom, co je naším záměrem.

Souvislý text v jednom textovém rámci

Využijeme při tvorbě doplňovaček, nácviku hledání chyb v textu, vyhledávání určitého jevu, slovních druhů… Nevýhodou souvislého textu je, že s ním musíme pracovat jako s jedním blokem, nelze jej rozdělit nebo oddělovat na menší celky.

Interaktivní tabule

Jedna věta v jednom textovém rámci

Věty lze na stránku různě vkládat s různým odstupem, zvláště když chceme umisťovat také obrázky. Není pak problém větu dle potřeby přesunout na požadované místo.

Interaktivní tabule

Jedno slovo v jednom textovém rámci

Využijeme při přiřazování slov k obrázku, vkládání slov do vět, spojování slov do vět.

Interaktivní tabule

Skrytý text

Lze využít, jestliže nechceme, aby byl na stránce okamžitě viditelný – při skrývání správného řešení, nebo nezabíral zbytečně na stránce místo. Textový rámec spojíme (sloučíme) se zástupným symbolem (otazník, kytička, slovo úkol, smajlík …) a posuneme rámec tak, aby byl viditelný pouze zástupný symbol, za který text dle potřeby vytáhneme ze strany, shora či zdola.

Interaktivní tabule

 

Interaktivní tabule

Text, který naklonujeme

Využíváme při opakovaném doplňování stejného písmene, slova – doplňování  i–y do slov, určování slovních druhů, odpovědi ano/ne …

Interaktivní tabule

Text, u něhož zvolíme animaci

Animovaný text volíme pro větší motivační účinek a efekt – přilétne, odlétne, zmizí, objeví se …

Interaktivní tabule

Vkládání obrázku

Vkládání obrázků do jednotlivých snímků má bezpochyby velký motivační i efekt (veselé kliparty, animované kliparty), nemluvě o velkém výukovém efektu (ukážeme-li dětem např. místo nakresleného obrázku datla ve formátu A5 datla na fotce přes celou interaktivní tabuli – je to opravdu propastný rozdíl).

Interaktivní tabule

 

Motivační obrázek přes celou stránku – vložím do spodnější vrstvy s nastavením průhlednosti

Interaktivní tabule

 

Obrázek se přetahuje do textu, na patřičné místo

Interaktivní tabule

 

Obrázek (zástupný symbol) se klonuje

Interaktivní tabule

 

Obrázek překrývá správné řešení

Interaktivní tabule

 

Obrázek a v něm je vložený text; obrázek, ke kterému přidáme text a sloučíme (posunujeme pak obrázek i text zároveň)

Interaktivní tabule

Vkládání odkazů

V programu Smart notebook lze vkládat odkazy na objekty, které nás dostanou na jinou stránku prezentace, na www stránku či do přiloženého souboru.

S využitím odkazů je prezentace zase trochu jiná, neméně atraktivní.

A mohu zmínit další výhodu: vložíme-li odkaz na www stránky do připravené přípravy, pak jedním kliknutím se nám otevře požadovaná www stránka, aniž bychom ji museli předem před hodinou vyhledávat a otvírat. Navíc ji máme uloženou v prezentaci, takže o ni nemůžeme přijít – při neočekávaném restartu, vypnutí počítače …

Odkazy v prezentaci můžeme využít různě – já osobně je mám velmi oblíbené při tvorbě testu + procvičování (2v1) např. v prvouce – Poznávačka ovoce:

Interaktivní tabule

Možností tvorby máme tedy celou řadu. Chce to jen čas a chuť zkusit něco jiného (nového). Vyučování pak bude určitě interaktivnější.