Nebojme se (učení) frázových sloves

Redaktor: Petr Chlebek <pchlebek(at)gmail.com>, Téma: Sekce jazyků, Vydáno dne: 28. 02. 2014


Autorka: Monika Vermachová

Několik aktivit, které mohou pomoci při výuce gramatiky v angličtině. Možná vám budou malou inspirací…Frázová slovesa patří k nejméně oblíbeným tématům při učení se cizímu jazyku. Sama jsem jako studentka neměla ráda sezení nad sešitem, kde byl vypsán dlouhý seznam sloves a vpravo jejich české překlady. Právě tato zkušenost mne přiměla zamyslet se nad novou metodou, jak svým žákům očekávanou "hodinu hrůzy" zpříjemnit.

Jedná se o sled čtyř aktivit, které jsem vyzkoušela ve dvou 45minutových hodinách. Žáci byli pokročilí ve třetím ročníku gymnázia, ale stejný postup by šel aplikovat i pro mladší a méně pokročilé studenty.

První aktivita: třída je rozdělena na dvě poloviny. Jeden tým dostane k prostudování lístečky s názvy frázových sloves, druhý tým dostane definice s frázovými slovesy. Na obou papírcích je uveden jednoduchý symbol.

Příklad:

show somebody up

to behave in a way that makes someone you are with feel ashamed or embarrassed

Skupina s definicemi přečte náhodně zvolenou definici a druhý tým se snaží tipnout správné frázové sloveso. Pro potvrzení vhodné odpovědi se tým zeptá na symbol. Po třech neúspěšných odhadech je prozrazena správná odpověď. V této frázi nejde o učení jako takové, ale spíše o seznámení se se slovesy a přemýšlení v anglickém jazyce. Jde o zapojení se do dalších úkolů. Studenty obzvláště bavilo pojmenovávat symboly.

Druhá aktivita: třída se rozdělí na tři skupiny. Každý tým dostane náhodně vybrané definice a snaží se ve skupině si vzpomenout, k jakým frázovým slovesům patří. Učitel chodí mezi skupinami a kontroluje práci. Nakonec sdělí správné odpovědi opět pomocí symbolů.

Třetí aktivita: třída se rozdělí na dvojice. Každá dostane frázové sloveso a musí ho použít ve větě nebo definovat. Učitel chodí mezi skupinkami, a pokud dvojice uspěje, sdělí výsledek své práce nejbližší dvojici. Po chvíli si žáci začnou vyplňovat pracovní list (obsahuje polovinu definic a polovinu sloves, soutěžící si doplní chybějící část).

Čtvrtá aktivita: Nyní pracuje každý student sám. Využívá druhou stranu pracovního listu, kde jsou uvedeny anglicky napsané věty, a snaží se pochopit použití slovesa v kontextu. Na závěr si celá třída s učitelem zkontroluje český význam sloves. Spojení s češtinou jsem záměrně nechala až na konec, protože ne vždy slovníky uvádí doslovný význam slovesa. Nebo je použití s dalšími větnými členy jiné než v českém jazyce.

Například, pokud zadám do slovníku na www.seznam.cz sloveso show up, získám překlady:

projevit (se), ukázat (se) nedostatky ap.
udělat ostudu komu
ztrapnit koho
ukázat se, objevit se kde

Pro uvedenou aktivitu se hodí jen překlad udělat ostudu komu, z čehož ale žák nepozná, že předmět ve 3. pádu následuje za show a před up. Naopak tuto strukturu zjistí z ukázkové věty v pracovním listu I wish you wouldn't show me up in front of my parents. (Pracovní list studentům zůstal jako studijní pomůcka.)

Studenty hojně využívaný je i překladač Google. Pokud zadáme sloveso show up zde, získáme jako hlavní přeložený výraz slovo ukázat. Napravo dole se nám ale zobrazují i další překlady. Sloveso si mohu i poslechnout a kliknutím na ikonku textové bubliny se na obrazovce objeví příklady použití slov. Námi žádaný překlad udělat ostudu mezi nimi ale není. Pro jiné příklady je však velmi přínosná funkce zobrazit příklady použití slov, kdy se uživateli ukáže hned několik použití v anglických větách se správným slovosledem a umístěním i s českým ekvivalentem. O tuto funkci jsou uživatelé Seznamu ochuzeni.

Závěrem bych chtěla dodat, že žáci se všech aktivit účastnili se zájmem, který s přibývajícím časem sice slábnul, ale neskončil naprostou ignorací. Při další opakovací hodině si několik sloves ze seznamu i zapamatovali. Myslím, že až příště budu něco podobného zkoušet, snížím počet sloves a budu věnovat více času třetí aktivitě, abych zvýšila procento zapamatovatelného jazyka.