Nový Moodle s novými možnostmi

Redaktor: Petr Chlebek <pchlebek(at)gmail.com>, Téma: Sekce metodického řízení, Vydáno dne: 31. 01. 2014


Autor: Roman Úlovec

Pokud využíváte prostředí LMS Moodle, je vhodné je průběžně sledovat a úspěšně aktualizovat. I tato činnost patří k ICT koncepci školy, zejména z důvodu bezpečnosti.Rád bych se s vámi podělil o zkušenosti s přechodem na novější verzi Moodle (2.4). Vybral jsem několik zásadních změn, které se mi jeví jako užitečné a v praxi dobře využitelné. Také jsem zařadil i staré známé nástroje, které ale umožňují využít možnosti nové verze.  

Změny vzhledu

První stránka

První stránka, která se objeví uživateli po přihlášení, může být dvojí:

Moodle 2.4

V bloku Navigace se nachází položka Moje kurzy, kde se zobrazují nadpisy jednotlivých sekcí. Pokud v každé sekci vyplníte Souhrn, je možné zobrazit tyto informace místo názvu sekcí.

Vzhled kurzu je možné volit buď po tématech (zobrazit všechna témata na stránku), nebo každé téma na samostatnou stránku (zobrazit jedno téma na stránku). Druhá volba je vhodná pro menší zobrazovací jednotky.

Postranní lišta

Oproti verzi 1.9 lze přesouvat jednotlivé bloky z klasického třísloupcového uspořádání do postranní lišty a zvětšit místo pro prostřední sloupec s výukovým obsahem. Tato vlastnost je důležitá pro malé zobrazovací zařízení typu chytrý telefon nebo tablet.

Moodle 2.4

Řazení voleb

Přechodem na novou verzi jste ztratili jistotu v ovládání, protože jednotlivé volby se "přestěhovaly". Většinu těch potřebných najdete na levé straně v jednotlivých menu. Jsou řazeny logicky.

Moodle 2.4

Funkční změny

Soubory

Ve verzi 1.9 byl soubor součástí kurzu a s každou kopií kurzu se duplikoval. Od verze 2.0 je soubor součástí repozitáře (skladiště) Moodle a v kurzu se na něj jen odkazujeme (obdoba zástupce). Obvyklé repozitáře jsou:

Při nahrávání souboru na server musíte vždy vybrat licenci tak, aby žáci věděli, jaká pravidla pro daný soubor platí (doporučuji licence CC http://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons). Soubor lze do Moodle také přetáhnout myší a je podporováno i přesouvání více souborů najednou.

Moodle 2.4

Repozitáře

V kurzu lze použít soubor z repozitářů Moodle nebo externích repozitářů. Mezi podporované externí repozitáře patří i Google dokumenty a YouTube. Externí repozitáře však musí povolit správce Moodle v Nastavení – Správa stránek – Moodle – Repozitáře – Správa repozitářů. Některé repozitáře (Google dokumenty) vyžadují registraci Moodle, jiné zadání přihlašovacích údajů uživatele.

Soubory z repozitáře lze velmi jednoduše vložit do Moodle, např. video z YouTube můžete vložit jako odkaz na externí URL (doporučuji zobrazení Vsadit do stránky). Další možností je vložení do textu pomocí ikony Moodle media. Oproti starší verzi je to mnohem pohodlnější. Standardně se každý soubor vložením do kurzu z externího repozitáře nejprve zkopíruje do složky Moodle data. To může vést k velkému nárůstu velikosti záloh. V nastavení repozitářů je možné povolit externí odkazy. Pak je možné u některých repozitářů vytvářet jen odkazy a odlehčit velikosti záloh.

Portfolio

Moodle umožňuje zapnout možnosti exportu řešení úloh, diskuzních příspěvků, záznamu databáze, hesla ze slovníku do externího portfolia (např. Google dokumenty). Každý žák si může vybrané výsledky své práce lehce zařazovat do osobního portfolia.

Metody zápisu do kurzu

Metody zápisu zůstaly, musí se ale v kurzu nastavit:

Jsou podporovány různé možnosti zápisu, je nutné je nastavit v Nastavení – Uživatelé – Metody zápisu. Silnou stránkou nové verze je i automatické zapsání do skupin pomocí klíče, který žák použije k zapsání do kurzu. Učitel si tak usnadní práci s ručním rozdělováním žáků do skupin.

Moodle 2.4

Přiřazení skupiny ke studijním materiálům a činnostem

U vybraného studijního materiálu nebo činnosti lze nastavit režim skupin na viditelné nebo oddělené skupiny, tím se zpřístupní položka Seskupení, ve které vyberete, které skupině chcete materiál zpřístupnit. Volbou Dostupné pouze pro členy skupiny můžete zpřísnit omezení a vyloučit viditelnost pro žáky, kteří nepatří do žádné skupiny. Učitel tak lehce modifikuje kurz pro různé skupiny. Můžete také rozdělit termíny odevzdávání úkolů (například protokoly z laboratorních prací).

Podmíněné aktivity

Tvorba podmíněných aktivit musí být povolena správcem Moodle. Podmínit viditelnost studijního materiálu nebo aktivity můžete na základě výsledků některých předchozích činností, nebo na základě dokončení některých z předchozích činností. Podmíněně lze také zobrazit celé sekce kurzu. Této vlastnosti lze použít buď pro nadané žáky s úkoly navíc, nebo pro slabé žáky (např. další úkoly k opakování). Další zajímavou aplikací této funkcionality je odměna za splnění činností (odkaz na vtip, vtipné video a podobně).

Testové otázky

Numerická odpověď

Numerická odpověď umožňuje vyžadovat jednotku (units are input using) a máte tři možnosti, jak zadat jednotku:

Nebo ji nemusíte nevyžadovat (unit handling), pak se jednotky nehodnotí. Osobně tuto volbu preferuji, protože zjednodušuje orientaci žáků (konkrétní jednotku, ve které chci uvést výsledek, definuji v zadání). Pokud chcete používat jednotky zadávané žáky, raději volte jeden z výběr z možností, protože eliminujete chyby plynoucí z překlepů žáků.

Vypočítávaná úloha

Vypočítávaná úloha je rozdělena na tři typy úloh:

Obvykle vystačíte s první možností, zadání úlohy je tím mnohem jednodušší. Z pohledu žáka jsou první dvě volby rovnocenné. Třetí volba vám umožní hodnotit i znalosti postupů.

Úloha Cloze

Úloha umožňuje pouze:

Tato škála úloh by měla jistě stačit.

Nastavení testu

Nově přibyly možnosti:

U nastavení výsledků s mírou jistoty je výsledek ovlivněn kombinací hodnocení odpovědi a míry jistoty. Nenašel jsem však žádný případ, kdy to bylo ku prospěchu žáka, a proto tyto volby nepreferuji.

Úkol

Došlo ke sjednocení všech úkolů pod jednu aktivitu (pamětníci prvních verzí ví, že to je pokorný návrat ke kořenům). Pomocí vhodné kombinace voleb můžete vytvořit úkoly typu Online, Odevzdávání souborů, nebo Offline úkol (Offline úkol můžete také vytvořit pomocí přidání položky do hodnocení, jenže pak se nezobrazuje v textu, ale pouze ve známkách).

Hodnocení úkolů

Do hodnocení úkolů byly přidány volby Rubrika a Průvodce hodnocením. Obě jsou velice užitečné.

Rubrika

V hodnocení úkolu lze nově také nastavit metodu známkování Rubrika, ta umožňuje hodnotit práci pomocí více kritérií. Například seminární práci nebo referát můžete hodnotit zvlášť za odbornou úroveň, formální úroveň a vlastní přínos autora. U samostatných prací žáků je toto hodnocení velmi užitečné a nahradí složité obcházení pomocí více úkolů, do kterých se odevzdává jediná práce. Před použitím Rubriky musíte nadefinovat jednotlivá kritéria hodnocení, jinak se zobrazí jen klasické hodnocení.

Moodle 2.4

Průvodce hodnocením

Podobá se Rubrice, ale je mnohem popisnější a vyjma bodů musíte každému kritériu přiřadit popis pro studenty a popis pro hodnotitele. Umožňuje proto přesně definovat jednotlivé stupně hodnocení. Může tak sjednotit hodnocení různými učiteli, a žáci lépe rozumí stupni hodnocení. Největší využití má u prací hodnocených více hodnotiteli.