OpenOffice Writer bez bariér

Redaktor: Petr Chlebek <pchlebek(at)gmail.com>, Téma: Sekce matematiky a informatiky, Vydáno dne: 11. 01. 2013


Autor: Petr Chlebek

Několik dovedností pro práci v textovém editoru OpenOffice 3.4.1, který nabízí opravdu hodně.OpenOffice.org

Nechci rozvíjet diskusi o využitelnosti kancelářského balíku OpenOffice ve srovnání s MS Office. Vycházím ze skutečnosti, že v pracovním prostředí školy MS Office k dispozici nemám, takže ani nemohu mluvit o nějaké alternativě. V takovém případě je nutné softwarové zázemí znát a neřešit, zda je jiný systém lepší nebo horší.

Má úvaha se týká aplikace OpenOffice Writer. Z hlediska nabídky kancelářských programů nezávisle na platformě jde totiž stále o nejvíce používaný - textový editor, který je tak nějak "přirozeně" reprezentantem celého kancelářského balíku. Proto jsem se pokusil dát dohromady deset dovedností, které usnadňují práci a v době vstupu středních škol do tzv. šablon umožňují držet jednotnou linii minimálně na úrovni srovnatelných forem textových výstupů včetně vzájemné spolupráce více lidí. Všechny ukázky jsou samozřejmě použitelné i v jiných editorech.

Jedna z věcí, která se příliš nediskutuje, je vhodný font pro dokumenty. Ve starších verzích MS Office (do 2003) jsem považoval za nejpřijatelnější patkové písmo Times New Roman. Řada dokumentů šla do tisku a jde o historicky nejpoužívanější druh. Od verze MS Office 2007 se jako výchozí písmo nabízí Calibri, u kterého jsem nejdříve bojoval se zvykem na jiné, ale dnes jej považuji za výraznou přidanou hodnotu v textovém editoru. OpenOffice Writer si stále drží jako výchozí Times New Roman. Pokud uživatel přeskakuje mezi oběma programy, není to ideální stav.

1. Základní nastavení prostředí

Zde jde o některé funkční záležitosti a vizuální stránku. Zdůraznil bych dva body: informace o uživateli (jeho role přijde v komentářích) a nastavení hranic různých oblastí. Vcelku mi nevadí ohraničení objektů, ale naopak s velkou radostí vypínám hranici dokumentů. (Asi mi připomíná ortodoxní češtinářku ze základky, pro kterou byly okraje v sešitech důležitější než obsah.)

Vzhled

2. Používání stylů

Pracovat v textovém editoru a nevyužívat komfort stylů je jako počítat bez kalkulačky, přestože ji mám před sebou. Řešit estetickou stránku stylů není v běžném textu nutné, jejich přínos je v efektivitě. Úmyslně se držím nejnižší úrovně využití, nejde mi o jejich tvorbu nebo editaci.

Styly

3. Práce s obsahem

Téma je vhodné pro rozsáhlejší dokumenty, využití interaktivity obsahu je výraznou přidanou hodnotou podobných programů. Zejména v aktualizaci stránek nebo nových kapitol jde o špičkový nástroj. Kdo někdy psal vícestránkovou práci se všemi dokumentačními požadavky, dá mi jistě za pravdu. Tvorba obsahu je závislá na stylech (viz bod 2).

Obsah

4. Vkládání obrázku

Asi zbytečně komentovaná činnost, dokument s obrázky vydá velmi často za mnoho slov. Snad nejdůležitější rada – hlavně to nepřehnat. S obrázkem je možné v dokumentu pohybovat a jeho umístění může celkový dojem velmi ovlivnit. Jednoduchou editaci obrázku včetně změny jeho polohy lze provést nabídkou z lišty Obrázek.

5. Styly stran

 Méně známá funkce textového editoru zjednodušeně nabízí úpravy na stránce, která je součástí dokumentu, ale chová se "jinak". Příkladem je vložení tabulky, která vyžaduje zobrazení příslušné stránky na šířku. Za ní ale pokračuje dokument stejně jako před změnou.

Styly stran

6. Sloupce v textu

Sloupce v textu se týkají určité části ve stránce, kterou chceme uspořádat do sloupečků. Příkladem je využití v jednom odstavci. Pod sloupci text v novém odstavci opět pokračuje v původním formátu.

Sloupce

 7. Poznámky a vysvětlivky

 Funkce Poznámky umožňuje označit vybraný text číslem a poznámkou, která je pod čarou na konci stránky. Číslování i umístění je dynamické a případné vložení nebo smazání poznámek nově upraví jejich pořadí.

Vysvětlivky mají podobnou funkci s tím rozdílem, že se zapisují na konci textu. Vzhledem k tomu, že se jinak označují (je nastaveno římské číslování), je rozdíl mezi poznámkami a vysvětlivkami vidět i v textu.

Upozornění: způsob číslování a označování je možné editovat, doporučuji vyzkoušet.

Vysvětlivky

8. Komentáře

 Funkce Komentáře umožňuje pracovat s doplňujícími informacemi k vybranému textu formou doprovodných označení a textovými poli v pravé části stránky. Velmi efektivní způsob práce pro různé metodické rady a nápovědy. Automaticky se sem vkládá jméno uživatele (viz bod 1), což je vhodné pro sdílené dokumenty. Problém je při tisku, neboť ten probíhá bez komentářů. Díky exportu do PDF je ale možné komentáře v tiskovém formátu mít také.

Komentáře

9. Vkládání vzorců

Ve skutečnosti jde o zapojení aplikace OpenOffice Math do programu Writer. V nově uspořádaném okně je možné pracovat s výběrem matematických znaků nebo formou zápisu. Při výběru je nutné ve spodním editačním bloku nahradit zápis <?> proměnnou nebo číslem. V prostředním bloku se zobrazí vlastní vzorec nebo matematická formulace. Využití je velmi široké a žádá si vlastní článek. Důležité je, že jde o způsob zápisu, nikoli o výpočty.

Vzorce

10. Sledování změn

V případě, že editujete již vytvořený text a nechcete přijít o ten původní, není nutné vytvářet nové kopie. Stačí použít funkci sledování změn, která má dvě využití: smazaný text neodstraní, ale přeškrtne, a dále nový text dopíše. Obě změny jsou barevně odlišeny. Pokud byste chtěli změnit barvu změn, je třeba použít cestu Nástroje – Volby – OpenOffice Writer - Změny a zde vybrat jiná nastavení.

Sledování změn

Závěr

Téma není vyčerpané, naopak spíše otvírá další oblasti, ve kterých je možné a vhodné získávat dovednosti. Z uvedených bodů lze vypozorovat, že jejich výběr je nekoncepční a metodicky nepoužitelný pro jakoukoli výuku. To ale ani nebylo plánováno, jde pouze o několik vychytávek, které mohou usnadnit práci, ulehčit vstup do tohoto programu a pochopit, že filozofie Open Source nemá za cíl bariéry stavět, nýbrž je bourat.